10 kwietnia 2020

Pałac Wielkopolskich - Chroberz

Najstarsza rezydencja w Chrobrzu, należąca do księcia, znajdowała się na terenie grodziska, którego ślady zachowały się na wzgórzu zwanym Zamczysko. Wstępne badania archeologiczne i analiza źródeł pisanych potwierdzają, że była tu siedziba książęcego dworu, prawdopodobnie wykorzystywana tylko okazjonalnie, podczas pobytu księcia na Ponidziu. Pierwotny chroberski pałac zbudowany został przez Stanisława Tarnowskiego około roku 1550. Niedługo potem, w roku 1582, dobra te zakupił biskup Piotr Myszkowski. Myszkowscy „panowali” tutaj przez półtora stulecia. W wieku XVIII, a ściśle w roku 1727, Chroberz przeszedł we władanie rodu Wielopolskich. Wielopolscy swą główną siedzibę mieli w Książu. Dopiero margrabia Aleksander Wielopolski - postać w polskiej historii zapisana dość kontrowersyjnie - postanowił przenieść ją do Chrobrza. Opracowanie projektu pałacu Wielopolski powierzył Henrykowi Marconiemu.

Wielopolscy byli właścicielami pałacu aż do czasu powstania Polski Ludowej. Ostatnio pałac był w posiadaniu Zespołu Szkół Rolniczo - Hodowlanych.